Ana Sayfa Haberler, Öne Çıkanlar 13 Ocak 2014 270 Görüntüleme

Vekillerin sağlık harcamaları özellere gitti

Milletvekillerinin sağlık harcamaları için Meclis’ten ödenen ücretin yüzde 95’i özel hastanelere gitti. Vekilleri üniversite hastanelerine yönlendirmek için lüks şartlarda kişiye özel muayene imkânı sunan protokoller imzalandı.

Mil­let­ve­kil­le­ri­nin mu­aye­ne ve te­da­vi için özel has­ta­ne­le­ri ter­cih et­me­si Mec­li­s’­in sağ­lık har­ca­ma­la­rı­nı ar­tır­dı. Mec­li­s’­in yıl­lık sağ­lık har­ca­ma­la­rı­nın yüz­de 95’i­nin özel has­ta­ne­le­re git­me­si üze­ri­ne TBMM Ge­nel Sek­re­ter­li­ği, mas­raf­la­rı dü­şür­mek için üni­ver­si­te has­ta­ne­le­ri­ne yö­nel­di. TBMM Ge­nel Sek­re­ter­li­ği, Ankara’da Ga­zi ve Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­leri ile pro­to­kol im­za­la­dı. Ta­sar­ruf ted­bir­le­ri ni­te­li­ğin­de­ki bu adım­lar, İs­tan­bul, İz­mir ve An­tal­ya­’da üni­ver­si­te has­ta­ne­le­ri ile ya­pı­la­cak pro­to­kol­ler­le de­vam ede­cek.

YÜZ­DE 50 TA­SAR­RUF

Mil­let­ve­kil­le­ri­nin üni­ver­si­te has­ta­ne­le­ri­ne yön­len­di­ril­me­siy­le Mec­li­s’­in sağ­lık har­ca­ma­la­rı­nın yüz­de 50 ora­nın­da azal­tıl­ma­sı amaç­la­nı­yor. Üni­ver­si­te has­ta­ne­le­riy­le pro­to­kol im­za­lan­ma­sı­na rağ­men, mil­let­ve­kil­le­ri için özel has­ta­ne­ler­de mu­aye­ne ol­ma açı­sın­dan her­han­gi bir kı­sıt­la­ma ol­ma­ya­cak. İs­te­yen mil­let­ve­ki­li yi­ne özel has­ta­ne­ler­den sağ­lık hiz­me­ti al­ma­ya de­vam ede­cek.

TEK Kİ­Şİ­LİK ODA­DA MU­AYE­NE

Mil­let­ve­kil­le­ri­nin üni­ver­si­te has­ta­ne­le­ri­ni ter­cih et­me­si­ni sağ­la­mak için VIP ser­vis­ler oluş­tu­ru­la­cak. Pro­to­kol kap­sa­mın­da mil­let­ve­kil­le­ri­ne üni­ver­si­te has­ta­ne­le­rin­de özel VIP kli­nik­ler ve tek ki­şi­lik oda­lar­da hiz­met ve­ri­le­cek. Mil­let­ve­kil­le­ri özel­lik­le diş mu­aye­ne ve te­da­vi­si için özel has­ta­ne­le­ri ter­cih edi­yor. Üni­ver­si­te has­ta­ne­le­ri, ve­kil­le­rin diş te­da­vi­si için de VIP kli­nik­ler oluş­tu­ra­cak.

Eski vekillerin sağlık gideri 70 milyon TL

Meclis bütçesinin, ‘cari transferler’ ile ‘mal ve hizmet alım giderleri’ kalemleri, halihazırdaki ve eski milletvekillerinin sağlık harcamalarını kapsıyor. Meclis’in toplam 773.2 milyon TL tutarındaki 2013 bütçesinin 77.6 milyon TL’lik bölümünü ‘cari transferler’ kalemi oluşturdu. Bu kalemin 69.84 milyon TL ile yüzde 90’ı, eski vekiller ile birinci derece yakınlarının tedavi ve ilaç giderlerine harcandı.

2014 bütçesinden büyük pay ayrıldı

2013 yılı bütçesinin 107.7 milyon lira tutarındaki ‘mal ve hizmet alım giderlerinin’ önemli bölümü milletvekillerinin tedavi ve ilaç giderlerine harcandı. Meclis’in 774.3 milyon TL tutarındaki 2014 bütçesinden ‘cari transferler kalemine 91.6 milyon TL ödenek ayrılırken ‘mal ve hizmet alım giderleri’ kalemi ise 101.3 milyon TL olarak gerçekleşti.

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Tema Tasarım | Osgaka.com