İSTANBUL
Bugün
/
ANKARA
Bugün
/
İZMİR
Bugün
/

 • Son Dakika; 14 Bin 500 kadrolu sağlıkçı alınacak
  Son Dakika; 14 Bin 500 kadrolu sağlıkçı alınacak
 • Bakanlığın hadi harekete geç kampanyasına yoğun ilgi
  Bakanlığın hadi harekete geç kampanyasına yoğun i
 • Türkiye’de kaç ebe çalışıyor,işte ebe sayısı
  Türkiye’de kaç ebe çalışıyor,işte ebe sayısı
 • En yüksek ve en düşük döner sermaye dağıtımı yapan hastaneler
  En yüksek ve en düşük döner sermaye dağıtımı yapan
 • 7’si Hemşire ve Doktor 12 Sağlıkçı Tutuklandı
  7’si Hemşire ve Doktor 12 Sağlıkçı Tutukla
 • Sağlık personeli adayları açıklama bekliyor
  Sağlık personeli adayları açıklama bekliyor
 • Biz hep diyoruz;Tabiğler birliği bölücülük yapıyor
  Biz hep diyoruz;Tabiğler birliği bölücülük yapıyor
 • Eğitim hastaneleri, üniversite hastanelerinin dinamiklerine dönüşecek
  Eğitim hastaneleri, üniversite hastanelerinin dina
 • Yolsuzlukla mücadele eden Profesör’e şok
  Yolsuzlukla mücadele eden Profesör’e şok
 • Uzman Ebelik geliyor
  Uzman Ebelik geliyor
Sağlık Bakanlığı, Sudan'a personel gönderecek
Sağlık Bakanlığı, Sudan'a personel gönderecek
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUDAN-TÜRKİYE NYALA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE GÖREVLENDİRİLECEK PERSONELE DAİR İLAN Sudan Cumhuriyeti’nin Güney Darfur Eyaleti başkenti Nyala’da Türkiye Cumhuriyeti tarafından...
30 Kasım 2012 12:03
Font1 Font2 Font3 Font4

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SUDAN-TÜRKİYE NYALA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE GÖREVLENDİRİLECEK PERSONELE DAİR İLAN

Sudan Cumhuriyeti’nin Güney Darfur Eyaleti başkenti Nyala’da Türkiye Cumhuriyeti tarafından inşa edilen Sudan-Türkiye Nyala Hastanesine sağlık personeli görevlendirilecektir. 663 Sayılı “Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin Yurtdışı Sağlık Hizmet Birimlerini düzenleyen 51. maddesindeki “Bakanlık ve bağlı kuruluşları insanî ve teknik yardım amacıyla yurt dışında geçici sağlık hizmet birimleri kurabilir, kurdurabilir, işletebilir ve işlettirebilir; bu amaçla ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, finans ve yardım kuruluşları ile işbirliği ve ortak çalışma yapabilir, insan ve malî kaynakları ile destek sağlayabilir” hükmü gereğince Güney Darfur Eyaleti başkenti Nyala’da inşa edilen Sudan-Türkiye Nyala Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan Cumhuriyeti taraflarınca ortak işletilmesi kararlaştırılmıştır. Ocak 2013 tarihinden itibaren hastanede istihdam edilmek üzere aşağıda nitelikleri ve branşları belirtilen söz konusu personel görevlendirilecektir. Görevlendirilecek doktor personel 14 Nisan 1928 tarihli “Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun” çerçevesinde görev yapacaktır.

1- GÖREVLENDİRİLECEK PERSONELİN UNVAN VE BRANŞLARI:

Başhekim

Başhekim Yardımcısı

İdari ve Mali İşler Müdürü

Hastane Müdür Yardımcısı

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Sorumlu Hemşire

Eğitim Sorumlusu (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Başasistan, Şef):

(Patoloji Kliniği, Acil Tıp Kliniği , Tıbbi Biyokimya Kliniği , Kadın Doğum Kliniği VE YENİDOĞAN, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, DişKliniği, Nefroloji Kliniği ve Hemodiyaliz, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği +Yoğun Bakım Ün., Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Genel Cerrahi Kliniği, Genel Dahiliye Kliniği, Göz Hastalıkları Kliniği, Çocuk Hastalıkları Kliniği, KBB, Radyoloji Kliniği)

Uzman Doktor:

(Patoloji Kliniği , Acil Tıp Kliniği , Tıbbi Biyokimya Kliniği , Kadın Doğum Kliniği VE YENİDOĞAN , Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji , Diş Kliniği , Nefroloji Kliniği ve Hemodiyaliz , Anestezi ve Reanimasyon Kliniği +Yoğun Bakım Ün., Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği , Genel Cerrahi Kliniği , Genel Dahiliye Kliniği , Göz Hastalıkları Kliniği , Çocuk Hastalıkları Kliniği , KBB, Radyoloji Kliniği )

Pratisyen Hekim

Eczacı

Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı Teknisyeni)

Hemşire

Ebe

Laboratuvar Teknisyeni

Anestezi Teknisyeni

Röntgen Teknisyeni

ATT

Elektrik Teknikeri

2- PERSONEL ALIMINDA ARANACAK ŞARTLAR

2-a) Genel Şartlar:

1) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

2) Erkek adaylar bakımından askerliğini yapmış, erteletmiş veya askerlikten muaf olmak,

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

5) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

5) Herhangi bir nedenle yurtdışına çıkış yasağı olmamak.

2-b) Özel Şartlar:

1) (Doktor personel için) Türkiye’deki tıp fakültelerinden veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki üniversitelerin tıp fakültelerinden birinden mezun olmak. Uzmanlar ve eğitim sorumluları için bir anabilim dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimini tamamlamış olmak.

2) Klinik şefleri ve eğitim görevlilerinin görevlendirme süresi bir aya kadar, uzman doktorların görevlendirme süresi ise en az iki ay olacaktır.

3) Herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğünün bulunmaması,

4) Hemodiyaliz ve Yoğun bakım ünitesinde çalışmak için başvuran pratisyen hekim adaylarının sertifikalarının fotokopisini başvuruda iletmeleri gerekmektedir.

5) Sorumlu Hemşire olarak başvuru yapacak adayların, Bakanlığımıza bağlı hastanelerde son beş (5) yıl içerisinde en az iki (2) yıl süre ile Başhemşire, Başhemşire Yardımcısı ve Servis Sorumlu Hemşiresi olarak çalışmış olanlar, kurumlarından alacakları belgeyi başvuru formuna eklemeleri gerekmektedir.

6) Hemşire ve ebelerden Yoğun Bakım, Yenidoğan ve Hemodiyaliz sertifikasına sahip olanlar, sertifikalarını başvuru formuna eklemeleri gerekmektedir.

7) Acil, Ameliyathane, Yoğun Bakım, Yenidoğan ve Hemodiyaliz ünitelerinde son beş yıl içerisinde en az üç yıl çalışmış olanlar, kurumlarından alacakları belgeyi başvuru formuna eklemeleri gerekmektedir.

8) Başvuracak adayların İngilizce ve/veya Arapça dillerinden en az birini bilmeleri ve bunu belgelemeleri tercih sebebi olacaktır.

3- BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

Başvurular 14 Aralık 2012 tarihinde sona erecektir.

Adaylar, ilan ekindeki bilgi formunu doldurup süresi içerisinde nyalahospital@saglik.gov.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Görevlendirilmesi uygun görülen personeller www.saglik.gov.tr ve www.saglik.gov.tr/DAGM adreslerinden ilan edilecektir.

YORUM YAPMAYA NE DERSİNİZ


Yukarı Geri Ana Sayfa

Get Widget