Ana Sayfa İlanlar 7 Ağustos 2012 381 Görüntüleme

Konya Selçuk Üniversitesi sözleşmeli personel alımı

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi nde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel çalıştırmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” da yer alan ek 2′ncı maddenin (b) fıkrasına göre

(KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 12 (oniki) sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVAN KODU UNVANI KADRO ADEDİ ÖĞRENİM DURUMU ARANAN NİTELİKLER
H40 Hemşire 7 Ortaöğretim kurumlannın Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlanndan mezun olmak. Ameliyathanede en az 1 (bir) yıl Enstrumante Hemşire olarak çalışmış olduğunu belgelendirmek.
H41 Hemşire 1 Ortaöğretim kurumlannın Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlanndan mezun olmak. Göz Hastalıktan Refraktif Cerrahi ameliyattannda en az 1 (bir) yıl Enstrumante Hemşire olarak çalışmış olduğunu belgelendirmek.
H42 Hemşire 1 Ortaöğretim kurumlannın Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlanndan mezun olmak. Kardiyoloji Anjiyo Ünitesinde en az 1 (bir) yıl Hemşire olarak çalışmış olduğunu belgelendirmek.
H43 Hemşire 1 Ortaöğretim kurumlannın Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarından mezun olmak. Çocuk KVC yoğun bakım ünitesinde en az 6 (altı) ay Hemşire olarak çalışmış olduğunu belgelendirmek.
H44 Hemşire 1 Ortaöğretim kurumlannın Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlanndan mezun olmak. En az 3 (üç) yıllık Yoğun Bakım tecrübesine sahip olup bunun en az 2 (iki) yılını Korner Yoğun Bakım Ünitesinde Hemşire olarak çalışmış olduğunu belgelendirmek.
H45 Hemşire 1 Ortaöğretim kurumlannın Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarından mezun olmak. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde en az 3 (üç) yıl Hemşire olarak çalışmış olduğunu belgelendirmek.

NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri fesih edilecektir. Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurlan Kanununun değişik 48. maddesinde (A fıkrasının 4,5,6 ve 7. bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

I. GENEL ŞARTLAR:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2- Başvuru tanhı itıbanyfe 18 yaşım tamamlamış olmak,

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandıncılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat kanştırma Devlet sırtannı açığa vurma suçianndan dolayı hükümlü bulunmamak,

5- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

7- Ortaöğretim mezunlan için 2010 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

8- Başvuracak adaylann durumunun; 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykın hareket etmesi nedeniyle kurumlannca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içensınde Bakanlar Kumlu Karan ile belirlenen istisnalar hanç sözleşmeyi tek taraflı feshetmelen halinde, fesih tanhınden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlannda istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması, (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamalan yapılmayacaktır.)

1,2,3,4.5 ve 6. maddelerle ilgili 3Nisan 2012 tarih ve 28253 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2012/2964 Sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile belge istenmeyecektir. Kişilerin beyanı esas alınacaktır, ilgili Bakanlar Kurulu Karan gereğince “Gerçeğe aykın belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamalan yapılmış ise atamalan iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir”.

II. ÖZEL ŞARTLAR

1- Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak ve aranan nitelikleri taşımak.

2- 01.01.1982 tarihinden sonra doğmuş olmak.

3-2010 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5- Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm başvurulan geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

III. BAŞVURU

Adaylann bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde

1- Başvuru sırasında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanının teyidi amacıyla, Türkiye

Cumhuriyeti kimlik numarasının da yer aldığı nüfus cüzdanı aslı.

2- Diploma Fotokopisi. (Aynı zamanda aslıda ibraz edilecektir.)

3-1 Adet Fotoğraf.

4- Ortaöğretim Mezunlan için KPSSP94 (B) grubu puanını gösterir belge.

5- Aranan niteliklerde istenilenleri kanıtlayıcı belgeler.

6- SGK Hizmet Cetveli veya 657′ye tabı çalışanlar için onaylı hizmet cetveli.

7- Başvuru formu www.selcuklutip.com.tr adresinden temin edilecek olup, başvuru sırasında Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine teslim edilecektir.

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi insan Kaynaklan Binmine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

VI. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananlann listesi Hastanemiz www.sekuklutip.com.tr web adresinde ilan edilecektir. Her kadronun iki katı kadar Yedek belirlenecektir. Asıl kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlardan sırası ile çağnlacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylann sonuçlannın ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynaklan Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklannı kaybederler. Yedek adaylar sırası geldikçe www.selcuklutip.com.tr web adresinden ilan edilecek ve herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. İlan tebligat yerine geçecektir.

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Tema Tasarım | Osgaka.com